Vyberte stránku
 1. Etika – Vše co dělám, dělám vždy tak aby to bylo prospěšné pro všechny zůčastněné.
 2. Efektivita – Do každé své činnosti vkládám tvůrčí(tvořivý) záměr, své činy hodnotím otázkou „fungovalo to? Jsem ochoten se neustále zlepšovat ve   všem co pomůže lépe dosahovat svých záměrů.
 3. Estetika – Vytvářím jen takové věci, vazby a prostředí, které šíří optimizmus, naději, nadšení, vděčnost a další pozitivní pocity. Kritizuji vždy jen konstruktivně s cílem zlepšení a to vždy směrem k tomu kdo daný stav může zlepšit.
 4. Integrita – Jsem živým obrazem poselství které nesu do světa. „žiji co hlásám“.
 5. Iniciativa – Jsem proaktivní, nečekám co dostanu, ale říkám si o to co potřebuji.
 6. Intenzita – Cokoli dělám, dělám s plným nasazením a koncentrovanou pozorností až do úspěšného dosažení cíle.
 7. Inovace – má mysl je stále otevřená, nic nevnímám jako konečný stav a vše    neustále zlepšuji, přestože s úctou a respektem příjmám zavedené postupy a know-how, hledám prostor pro nová řešení, či vylepšení a to všecho, včetně sebe.
 8. Zdravě – Všechny činnosti, práci, zlepšování sebe či světa, dělám v souladu se svými nejhlubšími potřebami i svým tělem, tak aby vše co dělám prohlubovalo soulad všech mých částí i můj soulad se světem.
 9. Hravě – Byť dělám velké věci, dělám je s radostí, lehkostí a odpoután od výsledků     své práce. Každou činnost dělám tak aby mě naplňovala činnost samotná. Dovoluji si zkoušet i dělat chyby a s humorem se z nich učím a zkouším dále.
 10. Dravě – Jsem odhodlaný své záměry naplnit, zbavuji se kompromisů a neustále přerůstám svou sféru psychického komfortu. Jsem člověk který roste k nejvyšším ideálům a podněcuje růst i všude kolem.
 11. Týmově – Vím že svět nemění síla jednotlivce, ale sílící skupina. Jsem aktivním a plnohodnotným členem týmu i společnosti. Prací na sobě pomáhám vytvářet zdravé, příjemné a přitažlivé prostředí ve kterém se všichni   ostatní cítí dobře a mohou taktéž dosahovat skvělých výsledků.
 12. Velkoryse – ochotně se dělím o své dary a dávám více než je potřeba. Dělím se o lásku svého srdce i výsledky svého úspěchu, Tak aby to ke štěstí a úspěchu pomáhalo i ostatním.