ochrana osobních  údajů

jak zpracováváme a chráníme vaše údaje

 

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Děkujeme. 

Kdo zpracovává vaše údaje

Jsme platforma nezávislých podnikatelů InToGreat, kterou reprezentují Lukáš Gondek (IČO 88014738), Markéta Rea Krausová (IČO 61163481) a Michal Gondek (IČO 03366774). Provozujeme webovou stránku www.intogreat.cz. Všichni spolupracovníci, kteří s vašimi osobními údaji nakládají, jsou vázáni mlčenlivostí a postupují v souladu se zákonem. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: podpora.intogreat@gmail.com

Pokud se na nás budete chtít v průběhu

Prohlašujeme, že jako správci vašich osobních údajů splňujeme povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost,
  • umožníme vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb, plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu [jméno, e-mail] nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání výsledku vašeho testu, informací k nadcházející akci, přístupu do tréninku apod.).
Vedení účetnictví – Jste-li platícími zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Marketing – zasílání newsletterů – Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Pokročilý marketing na základě souhlasu – Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při přihlášení na některou z našich akcí nebo při koupi našeho produktu. Jedná se zejména o email a jméno. Může jít také o fyzický, fyziologický, genetický, psychický, ekonomický, kulturní nebo společenský rys. Zpracováváme také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje potřebujeme, abychom vám poskytli objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu deseti let.

Projevíte-li zájem o zasílání našich novinek, inspirací a informací o našich akcích emailem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu. Odhlašovací odkaz je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme zasílat informační Newslettery.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.
Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:
podpora.intogreat@gmail.comMáte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Zabezpečení a ochrana

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
Naši partneři chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Udržují veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Chráníme vaše data jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, data vždy zabezpečujeme unikátními hesly a předcházíme jejich odcizení.

 

Kdo může k vašim osobním údajům

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce, zpřístupňujeme našim spolupracovníkům, kteří zajišťují podporu projektů platformy In-To-Great. Naši spolupracovníci, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Celý proces probíhá s pomocí těchto služeb:
MailerLite, se sídlem Paupio g. 28, Vilnius 11341, Litva (email responder)
Integromat s.r.o., se sídlem Novákových 1954/20a, 180 00 Praha 8, Česká Republika (automatizační procesy)
Questionscout, se sídlem Stadhuispassage 64, Weert, Limburg, Holandsko
Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování,

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

„SÁM BUĎ ZMĚNOU, KTEROU CHCEŠ VE SVĚTĚ VIDĚT.“

Mahátma Gándhí