Zelená cesta do Skvělosti

#chtějvíc

ZELENÁ CESTA do Skvělosti

#chtějvíc

Jaké by to bylo, kdybys nemusel/a ráno vstávat do práce na budík a přes to bys mohl/a být odpoledne s rodinou?

Jaké by to bylo, kdyby Ti i tak na účet chodilo tolik, aby jsi mohl/a #ŽítSvéSny?

Jaké by to bylo, kdyby sis v práci mohl/a opět hrát?

Jaký sen by Ti naše společná cesta měla naplnit?

Dnes již vím, že zaměstnání či běžné podnikání mě k velkému snu neuschopní buď finančně a nebo časově…

To mě nezastavilo a já hledal i tam, kde to není běžné.

I Tobě přeji, abys nebyl/a nezastaven/a!

Ta cesta za to skutečně stojí 

Jaké jsou Tvé sny? Co je Tvým životním palivem?

Víš přesně kolik na jejich uskutečnění potřebuješ času, financí, energie? A máš je?

Pomůže Ti hypotéka, půjčka, sponzor?

Chceš každý den až do důchodu prodávat v zaměstnání osm hodin svého času?

V jaké síle a v jakém naladění se ze zaměstnání vracíš?

Máš pak stále chuť, čas a sílu se věnovat svým snům a koníčkům?

A co čas na děti, ženu/muže, rodiče, přátelé…?

Když něco z toho nemáš – když nejsi připraven/a…pak pozemek/láska/(doplň svůj sen) jen tak přijít nemůže…

Naštěstí nás Vesmír nikdy nenechá na holičkách a dost možná jsem právě ta příležitost, o kterou jsi nahoru požádal/a…

Co Ti mohu přinést?

U nás jsi placen/a za množství přínosu pro druhé (nikoliv za množství času) – to Ti otevírá cestu k vytvoření si reziduálního příjmu (pracovat 10 až 20 hodin v týdnu a zbytek času moci věnovat svým snům a své rodině).

Na osobní schůzce se konkrétně podíváme, co je u nás reálně potřeba k přivýdělku 5 tisíc, kolik práce leží za příjmem 40 tisíc a že je i možné uživit celou rodinu a mít krásný příjem třeba 170 tisíc. Je to však cesta – není to hned, není to snadné, ale společnými silami je to možné a dokonce zábavné i přínosné.

Práce má především přinášet radost

Proto pracujeme hRavě, dravě a zdravě

Jak to máš Ty? Co od práce vyžaduješ?

Já potřebuji, aby mě má práce především bavila, aby mi dávala smysl a naplňovala mě.

V následném superhrdinovském videjku hravou formou uvidíš „O čem tato práce je“.

Osobně chci vydělávat dost na to, aby má žena mohla být doma s dětmi, vychovávat je a věnovat se tvůrčí činnosti, která ji naplňuje. Na děti chci mít čas i já. Moc dobře vím, že to, co děti potřebují nejvíce jsou právě jejich rodiče. Jedinou cestou je vytvoření si reziduálního příjmu. Krásné na tom je, že tím ho zároveň umožním vytvořit i Tobě ? – úspěch zde znamená přivést k úspěchu i Tebe. A to se mi na tom líbí nejvíce – o tom se s Tebou chci především pobavit.

Jako zásadní považuji i to „komu vydělávám“. Proto Ti rád povím o mých průvodcích, managerech a majiteli této české společnosti – kam tito lidé směřují, co je jejich palivem, k čemu své zelené příjmy využívají (k čemu je toto podnikání uschopňuje a jaké sny si díky GW naplnili), kolik hodin týdně pracují, ale především kolik lidí udělali šťastnějších

PŘÍRODA JE PŘÍLEŽITOST

JSOU TO OTEVŘENÉ DVEŘE DOMŮ

Je pro mne opravdu důležité, aby má práce přinášela lidem plnohodnotný a široký užitek. O produktu, na který jsem náležitě hrdý, se více dočteš na mé druhé stránce – Zdraví. Nebo se můžeš podívat na následné krátké video:

Pro koho jsou zelené potraviny GW určeny a jaký užitek přinášejí?

Odpověď nalezneš ve videu:

O čem tedy spolupráce je?

Je to především cesta k vyřešení si vlastní ekonomiky skrze vlastní růst (s naší podporou) a skrze podporu druhých (výzvou převzít život do vlastních rukou).

Je to projekt, kde na svém příkladu ukazujeme, že zajeté paradigma „musu“ (musíme se zaměstnat – prodávat svůj jediný čas, musíme k doktorovy – sami se o sebe nepostaráme…) není jedinou cestou, že #JdeToJinak a přesouváme pozornost lidí, na kterých nám záleží, k převzetí zodpovědnosti a k #NávratuHodnot.

Je to PROSTŘEDEK k naplnění našich snů.

Zeptej se mě konkrétně, co tím myslím

Je na nás, jak bude vypadat naše budouCTNOST

– tato zodpovědnost je jen a pouze na nás samotných

A tak se Tě ptám:

Uvědomuješ si, jakým jsi vzorem a hrdinou pro své děti?

Jakým příkladem je učíš žít – „musem“ nebo vlastní sílou?

Jsi připraven/a:

Být druhým příkladem/inspirací?

Být zodpovědným tvůrcem svého života?

Pokud chceš v dnešní době prožít kvalitní život, potřebuješ k tomu nejenom kvalitní vodu a kvalitní stravu (které již nejsou běžně dostupné), ale i kvalitní partu a kvalitní práci (seberealizaci) – živou a úrodnou půdu, ve které můžeš hrdě růst, která Tě vždy podrží a dodá Ti pro život vše potřebné.

„Jediné, co nemusíš plánovat je průměrný šedý život – ten se žije tak nějak sám…“

Jedno Ti mohu slíbit: Pokud naplno využiješ příležitosti do které Tě zvu, Tvůj život se jednoznačně promění a posune vpřed do světa, kde chceš žít.

Proměny osobností – od nemocí a závislostí ke zdraví a svobodě  ❤

Václav Flachs – Rozbuška životních změn

Michal Gondek – Rozvinout potenciál

Spolu se můžeme podívat na další příběhy, ale…

„Pokud nic nezměníš, nic se nezmění“

Více o české společnosti Green Ways:

„Dobré zvyky se dobře žijí jenom v dobré partě“

– Václav Rathouský

Znáš akce, které vznikají od zakladatele společnosti GW, Václava Rathouského?

 Zeptej se mě, pokud Tě to zajímá, co dalšího roste v „dílně lidí z GW“. Skutečně rád se o tom rozhovořím více, je tu několik větších i menších projektů a mých srdcovek